Екотекс София: Продукти

Компактни филтри тип V - клетка

Върни се в категорията

Приложение :

високоефективни филтри за втора степен на очистване на въздуха в системите за вентилация и климатизация

Конструкция : миниплисиран нетъкан материал от полипропилен с полимерни сепаратори интегриран в полипропиленова кутия с четири твърди джоба - V тип.

Технически данни:

Properties

Filter class EN 779

F5

F6

F7

F8

F9

Average Efficiency Em ( % )

40 - 60

60 - 80

80 - 90

90 - 95

> 95

Initial pressure Loss ( Pa )

65

65

90

110

140

Rec. Final Pressure Drop ( Pa )

450

450

450

450

450

Max. Final Pressure Drop ( Pa )

800

800

800

800

800

Max Operating Temperature o C

80

80

80

80

80

Frame

polypropylene

Media

100% polypropylene media with EVA hotmelt spasers

width

length

height

Filter

Class

EN 779

Surfase area

M2

Airflow

M3/h

Pa

Cleen

592

592

290

F5

14

3400

65

592

490

290

F5

11,5

2480

80

592

287

290

F5

8

1950

80

592

592

290

F6

14

3400

65

592

490

290

F6

11,5

2480

80

592

287

290

F6

8

1950

80

592

592

290

F7

14

3400

90

592

490

290

F7

11,5

2480

100

592

287

290

F7

8

1950

120

592

592

290

F8

14

3400

11-

592

490

290

F8

11,5

2480

130

592

287

290

F8

8

1950

140

592

592

290

F9

14

3400

140

592

490

290

F9

11,5

2480

150

592

287

290

F9

8

1950

160

Галерия