Екотекс София: Продукти

Приложение:

Хлебопроизводство

Мелничарство

Индустрия

 

 

Продукция

Ръкави за пруфер от 100 % вълнен плат

Ръкави за пруфер с цип

Шапки за тарелки 

Платна за колички с капси

Капаци за казани

Текстилни ленти

Ръкави за планзихтер

Всякакъв вид меки връзки –термо ,кисилино устойчиви и др.

Филтър гранулатори

Галерия