Екотекс София: Продукти

Екотекс е фирма с производствена насоченост.

Основната ни дейност е производство на филтри.

Продуктите, които предлагаме са филтърни елементи за всички области на приложение.

Индустриални филтри
Индустриалните филтри за прахоулавяне са предназначени за разделяне на твърдата от газовата фаза в технологични процеси. Те се изработват от тъкани и нетъкани текстилни материали и осигуряват различна степен на очистване на въздуха / газа.
всички продукти
филтри за системи  за климатизация и вентилация
Този вид филтри се използват за пречистване на въздух с ниска концентрация на прах от порядъка на мг/м3. Основната област на приложение на тези филтри са HVAC-системите за отопление, вентилация и климатизация. Основното им предназначение е пречистване на преминаващия въздух в битови сгради , хотели , индустриални помещения и навсякъде
всички продукти
Технически текстилни изделия
Техническите текстилни изделия се прилагат основно в: хлебопроизводството, мелничарството и други различни сфери на индустрията.
всички продукти