Екотекс София: За нас

 Фирма "Екотекс София" е специализирана в производството на филтри и технически текстилни изделия. Имаме натрупан голям опит във внос на оборудване и консумативи за индустрията в областта на филтрацията.

Фирмата е основен доставчик на филтри за суха и мокра филтрация в областти като металургия, циментова промишленост, вародобив, фармация, дървопреработка, въгледобив, производство на гипс, винервайс, асфалтови, акумулаторни заводи и други.

Доставяме филтърни елементи за климатизация за много и големи хотели, административни и офис сгради, банки, изложбени и концертни зали, печатници и др.

Произвежда и предлага технически текстилни изделия за хлебопроизводството и мелничарството.

За този период от време фирмата се е утвърдила на пазара и наши клиенти са над 200 предприятия в страната и чужбина.

Разполагаме със съвременен производствен цех с оборудване осигуряващо изработката на предлаганите от нас изделия с качество съобразено със съвременните изисквания.

   За осъществяване на основната ни производствена дейност разполагаме с висококвалофицирани специалисти.

Фирмата е внедрила система за управление на качеството ISO 9001:2008.