Екотекс София: Продукти

Филтърни материи от стъклени влакна

Върни се в категорията

Приложение:

за предфилтър в панелни филтри клас G2 и G3 като задържащ материал в бояджииски камери като подов филтър

 

Технически данни:

Technical data

dim

Filter tipe 50

Filter tipe 100

Tickness

mm.

50 -60

100

Arrestance for paint mist

%

93 - 97

98 - 99

Weight per unit area

g/m2

220- 240

350

Nominal volume flow

m3/h . m2

6300

6300

Nominal fase velocity

m/s

1,75

1,75

Initilal pressure drop

Pa

40

60

Paint storage capacity

( g/m2) at 80 Pa and 0,7 m/sec

3500 -4700

3900 - 5000

Thermal stability

O C

bis 80

bis 80

Moisture resistance

%

bis 80

bis 80

Supply of material

 

m

Roll 20 m x /0,6 ;0,8; 1,0 m.; 1,2 m /

 

Roll 20 m x /0,6 ;0,8; 1,0 m.; 1,2 m /